Kako pridobite vašo osebno Kreditno linijo oziroma ostale kredite?


Nove stranke

 1. Sklenitev kreditne pogodbe Kreditno pogodbo sklenete bodisi z obiskom v naši pisarni ali pa na daljavo.
 2. Odobritev Odobritev zahtevka za gotovinski kredit uredimo v nekaj minutah.
 3. Plačilo/Nakazilo Denar bo na vašem bančnem računu v roku ene ure po odobritvi.

Pridobitev vaše osebne Kreditne linije ter naših ostalih kreditov je enostavna in hitra. Naš cilj je, da vam ponudimo enostavno, varno ter cenovno ugodno možnost kreditiranja vaših spletnih ter navadnih nakupov, plačevanja položnic, ter gotovinskih kreditov.

Kreditna linija ter naši ostali krediti našim strankam zagotavlja, da do željenega financiranja pridejo na izjemno enostaven način. V veliki večini primerov lahko registrirane stranke vse uredijo z enostavnim klicem, ali z izpolnitvijo spletnega obrazca.


Kreditno pogodbo za produkt Kreditna linija ter ostale Kreditne pogodbe lahko sklenejo osebe:

 • s polno opravilno sposobnostjo ter s starostjo najmanj dopolnjenih 21 let
 • z zaposlitvijo za nedoločen čas ali statusom upokojenca
 • s stalnim bivališčem na področju Republike Slovenije
 • z odprtim bančnim računom pri banki oz. hranilnici v Sloveniji, ki je prost vseh bremen iz naslova izvršb in neporavnanih obveznosti
 • ki niso v postopku osebnega stečaja, ga ne planirajo oz. ga niso zaključile v zadnjem letu


Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti ob sklenitvi kreditne pogodbe:

 • veljaven osebni dokument
 • zadnja 2 bančna izpiska (original)
 • zadnji 2 plačilni listi
 • pogodba oz. potrdilo o zaposlitvi

Kreditno pogodbo lahko sklenete osebno v naših postorih lahko pa jo sklenete tudi na daljavo. V kolikor boste kreditno pogodbo sklenili osebno, bo vaša Kreditna linija v večini primerov pripravljena za črpanje takoj po podpisu dokumentacije. V kolikor pa jo boste sklenili na daljavo, bo celoten postopek urejanja ter pošiljanja dokumentacije trajal najmanj 3 dni (odvisno predvsem od tega, kako hitro boste vi podpisane dokumente poslali nazaj).


Naši krediti SO namenjeni:

 • za zagotavljanje kratkoročnega kreditiranja: spletnih nakupov, navadnih nakupov, položnic, ali pa za pridobitev gotovinskega kredita
 • uporabnikom, ki bodo svoje obročne obveznosti lahko plačevali redno ter brez nevarnosti, da bi s tem poslabšali svoj materialno finančni položaj


Naši krediti NISO namenjeni:

 • kakršnemukoli kreditiranju uporabnikov s slabo plačilno sposobnostjo ter z negativno kreditno zgodovino
 • kreditiranju uporabnikov, ki svojih obročnih obveznosti ne bi mogli redno ter brez težav odplačevati


POMEMBNO: Pred odobritvijo kreditne pogodbe, bomo v skladu z veljavnimi predpisi izdelali kreditno oceno, na podlagi katere bomo ugotovili, ali in za kakšen znesek lahko kreditno pogodbo z uporabnikom sklenemo. Izdelava kreditne ocene je za uporabnika brezplačna. Prav tako ste pred sklenitvijo kreditne pogodbe obvezani od nas pridobite predpogodbene informacije. Le te lahko pridobite v naših prostorih, ali pa vam jih pošljemo na vašo zahtevo. V vsakem primeru pa boste le te dobili v pisni obliki ter boste z njimi seznanjeni pred podpisom kreditne pogodbe.

Kreditna linija za pravne osebe Vloga za KREDITNO LINIJO